Powrót na stronę główną

Informacje ogólne

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu przy ulicy Ułańskiej 2 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2009 roku. Mogą w niej zamieszkać uczniowie szkół policealnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Przebywa w niej młodzież dorosła, kształcąca się poza miejscem stałego zameldowania.
W przypadku wolnych miejsc mogą tu również mieszkać inne osoby pełnoletnie. Bursa jest placówką koedukacyjną, zapewniającą mieszkańcom właściwe warunki mieszkalne, sanitarno-higieniczne i odpowiednie warunki do nauki.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich.

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje dyrektor oraz pozostali pracownicy bursy.

Jesteśmy wierni zasadzie, że to bursa jest dla młodzieży, a nie młodzież dla bursy, dlatego pragniemy, aby nasi mieszkańcy czuli tu atmosferę rodzinnego domu i, aby zawsze mogli liczyć na naszą pomoc i wsparcie, zarówno w trudnych sytuacjach życiowych, jak i w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i talentów.

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego
mgr Agnieszka Graszka

Bursa Samorządu Województwa Łdzkiego w Łowiczu © 2012 Designed by Jx